Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με (*) απαιτείται να είναι συμπληρωμένα.

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  Λευτέρης +30 6946252020

  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Περίσσα Σαντορίνη 847 03

  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

  Αεροδρόμιο Σαντορίνης, Θήρα 847 00

  EMAIL

  santorirental@gmail.com